Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Etnološke raziskave - šege, prazniki, prireditve


Fotografije šeg, praznikov in prireditev so bile posnete med terenskimi raziskavami Inštituta za slovensko narodopisje v različnih krajih v Sloveniji in v sosednjih državah. Izbrane so iz obsežnejše zbirke Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje. Nekateri podatki o fotografijah so zaradi varstva osebnih podatkov umaknjeni, strokovnjakom in raziskovalcem pa so dostopni v inštitutskem arhivu.

Mojca Ravnik